Second opion

Mediation is een mooi maar ook een ingewikkeld proces. Uiteindelijk worden het onderhandelingsresultaat en de afspraken verwoord in een vaststellingsovereenkomst.

Een mediator moet verifiëren of partijen op de hoogte zijn van de juridische houdbaarheid van de afspraken. Ook moet hij partijen wijzen op de mogelijkheid om extern advies in te winnen.

Ook wanneer een andere mediator uw geschil begeleidt, kunt u bij mij aan het eind van uw gezamenlijk proces – voordat u gaat tekenen – advies inwinnen. Dit gebeurt in de regel als individu waarbij u samen met mij de concept-vaststellingsovereenkomst bespreekt.

Interveniënt mediation – Harm Hakkoer

Telefoon 06 24 67 92 84 – E-mail naar Harm Hakkoer